Maria Magdalenas äggstockar

av Fredrik Fyhr

Blod läcker genom
de vikta lagren av
torra pappersblad
tryckta mot
öppningen i
skötet hos
Maria Magdalena

vars äggstockar exploderat,
i Kristi namn

Varde liv, var det
livat i helgen? din
farmor ligger i jorden
hennes namn ristat på sten
i kyrkogårdens nakna träd
kvittrar koltrast på sin gren

Så hör vi alla ihop i livets stora cirkel
Det finns bajs i skogen

*

16/4 2011

Annonser