Saker jag skrev: C- och D-uppsatser i Filmvetenskap

av Fredrik Fyhr

A Little Game… Amerikanskt underhållningsvåld före och efter 9/11. Min kandidatuppsats i filmvetenskap, en studie i hur amerikansk genrefilm behandlat attacken mot World Trade Center, med fokus i den tredje och fjärde Die Hard-filmen, gjorda sju år före respektive efter 9/11.

Roger Ebert – A Man Goes To The Movies. Min magisteruppsats i filmvetenskap som behandlar filmkritik och betraktandet av film, bland annat ur fenomenologiskt perspektiv, centrerat kring legendariske filmkritikern Roger Ebert. Betyg VG.

I retrospektiv kan jag tycka att C-uppsatsen påminner mer om en längre essä än om en uppsats enligt konstens alla regler, men den är ändå helt okej. D-uppsatsen är jag dock extra stolt över, och den utgör det akademiska finlir jag hittills bäst lyckats leverera i humanioraforskningens namn.

Annonser