Sorgsna hjärtan (2008)

av Fredrik Fyhr

SORGSNA HJÄRTAN

Blödiga ballader skrivna hösten 2008
mestadels i mellantrakter mellan
kärlek och hat; allt som allt ett
till random utdrag ur den
gigantiska samlingen värk

Annonser