Middag på en välbekant gata 18-20

av Fredrik Fyhr

18.

Några sanningar som vi själva indirekt skapat men inte alltid verkar förstå: Alla får tycka vad dom vill. Vem som helst får alltså tycka att någon annan har helt fel. Det är alldeles godtagbart att vara fullständigt deterministisk. Det är även tillåtet, rentav lämpligt, att agera utefter vad man tycker är rätt eller fel. Resultaten varierar. Vidare: Man behöver inte kunna göra något ”bättre själv” för att kunna kritisera något. Inte heller behöver man ”ha ett bättre förslag” eller se det ”positivt”. Vi upprepar: Alla får tycka vad dom vill. Några frågor?

19.

Om man verkligen är intresserad av att bygga upp en identitet når man förr eller senare en punkt då man måste börja använda ett språk befriat från orden allt, alla, vad eller vilka som helst. Det är ett slags elddop att ge sig på detta att vara specifik. När du bara talar för dig själv riktar du också en slags strålkastare mot dig själv, och en mikrofon anländer vid din mun. Det är inte konstigt att ett visst inre kreativt arbete krävs, ofta ett ganska omfattande sådant, innan man är redo att tala i det ljuset, den mikrofonen. Enligt samma logik kan man se när människor, oftast unga, pratar väldigt mycket utan att egentligen kunna stå för orden. Dom gillar strålkastaren och mikrofonen, men har ingen respekt för den. Inte heller har dom ett bra manus.

20.

Kommunikation är en av många centrala mänskliga fundament som den moderna människan försummat värdet av och som hon aldrig låtit gro; som på en dunkel plats där solen aldrig skiner ligger vårt behov av kommunikation i en mörk grotta. Vi pratar inte. Vi rör oss med våra kroppar och använder febrilt våra blinkande ögon varje dag. Vi har ett övertydligt och ständgit avslöjande kroppsspråk. Vi är alla medvetna om våra förutsättningar. Vi lever i ständig förståelse för varandra, eftersom vi alla är likadana. Vi kan alla klart och tydligt se varandra, oss själva, varandra, oss själva, här, där, här, där, oavbrutet pågår detta ständiga vi. Men vi pratar inte.

Annonser