Tigerhud

av Fredrik Fyhr

Lug
na ner
dig hjä
rtat mitt

let finns i
slutet

Och allt
du ser i
nu
ti dig
är inte
samma sak där ute

Och nu har du fått ti
gerhud, vildvittra blod
Nu har du fått ti
ger
hud
inte rädd för någonting

Dröm
men om
ditt is
landskap
Där
du tappar känseln

Den lät
taste
berör
ingen
försvinner om du vänjer dig

vidin täta tigerhud
du skräms!
Ingen här har
tiger
hud, du
lever i din djungel

Där snår bara blöder ut till kärr,
bara blir
som förut
Aptjatter i träd om vadugö vemduä
Men bäcken rinner fint 
å du få
vaden
duä
men i
ngen kommer i
n du kommer a
ldrig bli X om du

inte går
med viss
heten
om du
inte ser
dig för
känn i verk
ligheten här
där det är
du rör
dig du

Ingen
här har
tigerhud
som du
Ingenhärhartigerhud
Alla är rädda för en tiger
Vem är inte det, vem är inte det?

Annonser