signal 5

av Fredrik Fyhr

Jag har aldrig varit i Seoul
Jag är i Seoul varje dag
uppkopplad

alla upplysta ansikten på skärmarna

vi ser på varandra men
tittar inte tillbaks
envägskommunikation

en vägs
kom mun
ika
tio
n, fel
slut
svart skärm
ingen som säger hej då
bara du framför
svart skärm
slut

Jag ser storstäderna
tycker bara dom utstrålar
massensamhet
inget annat
Det enkla bordet står dukat
under lampan som dinglar från taket
Maten är lagad
Kvällen är kommen
Jag föreställer mig
än det ena än det andra
Du tänker dig
någotdera,
något liknande
med mera

Men det ändrar inte på faktumet
att lampan hänger stilla över bordet  nu
tyst bakom glaset
surrar sockeln

Annonser