Upphittat: Webstrarna går ner i kärleksgruvan

av Fredrik Fyhr

Forskarna på institutionen för skenkonst- och kitschvetenskaper undersöker sitt senaste fynd.

Se även Kitschlistan #154: Webstrarna – Bit mig

Annonser