eureka

av Fredrik Fyhr

En dikt som inte är någon dikt är en icke-dikt,
så länge rader av mening kan binda binder de utan mening

Ett liv som inte är något liv är ett icke-liv – nej
så är det ju faktiskt inte

Ett barn som inte längre är något barn är ett icke-barn,
och den självinsikt som innebär att man inte längre kan ta sig själv för givet
står i hallen och gör sig redo att klä sig,
hälen ska in i skon, du är vuxen nu
hälen glider in, du har inget val

det är du som forcerar
din egen häl i din egen sko
du är alldeles klädd

En rebell som inte är någon rebell är en icke-rebell
En poet som inte är någon poet är en icke-poet
En tro som inte är någon tro är en icke-tro
En idé som inte är någon idé är en icke-idé

En häl som inte är någon häl är en icke-häl
En sko som inte är någon sko är en icke-sko

Men allt som är är och det är som utav bara helvete,
framför allt finns asfalt

**

Annonser