Det varmaste land

av Fredrik Fyhr

Tvi vale för all snålblåst och allt svineri idag
Säg har du tvenne nävar är det dags att slå i slag
Se upp för pengadjävulen, ty allt guld ska bliva sand
för alla och envar i det varmaste land

Jag bjuder öppet in till allsköns hån mot denna sång
Låt satiren klinga falskt och vackert gång på gång på gång
Även dom som säger ALDRIG och bara vågar tro ibland
Ska få se på fan i det varmaste land

Hör människokacklet schabbla runt i stian – hör, vafalls
bonden står och grinar, han har inga pengar alls
Han klär ut sig till en pajas – kvinna, sök en annan man!
Vi är ändå alla med på färden till det varmaste land

Nu må ni tro ska lärda slynglar och fördömda jon
fördöma prat om himlarna med hålet uti skon
För all del goda vänner, det må va en sagostrand
men lik förbannat det varmaste land

Till hatets trälar som får styrka i sitt bittra kalk
Till kärlekens vandaler som snurrat fast sig upp i allt
Till de som vant sig vid sitt nederlag, få ej blodad tand
Mödan skola bliva lön uti det varmaste land

Till väl bekanta främlingar från världens alla hörn
Till fru och fröken Fisförnäm som puttrar nya rön
Den gordiska hammaren ska gå från hand till hand
alla varandras lyckas smed i det varmaste land

Till hundarna som syndat för den goda sakens skull
Till mördarna som fört ner våra barn i jord och mull
De själar som vi sörjer som om själen står i brand
ska vi möta än en gång i det varmaste land

Tvi vale för all snålblåst och allt svineri idag
Säg har du tvenne nävar är det dags att slå i slag
Det är himmel eller helvete, men vi står här på dess rand
och jag tror, jag tror på det varmaste land
jag tror, jag tror på det varmaste land
jag tror, jag tror på det varmaste land

*

12/11 -12

Annonser