48. 16/5 -04

kom igen nu, time
hurry, hurry
hurry up
I don’t wanna miss the train

*

Exil på Kungsvägen (januari-maj 2004)
Samlad värk, 2004

Annonser