X. CENTRUM .X

Centrum cover sans titl

Roman brådmoget skriven 2009-2011. Nu pö om pö omredigerad och uppdaterad i förbifarten när tid finns.

INNEHÅLLET

DEL I: DENARIAN, VICENARIAN

Kapitel I.1: Alldeles i början någonstans i närheten av centrum.

1a. Födsel.

1b. Kil.

1c. Förmyndaren.

1d. Ceremonin.

1e. Utomhus.

1f. Hagen.

1g. Samling.

1h. Haren och Horan.

1i. Hemlinjen #1.

Kapitel I.2. Förorten, utanför centrum, en tid senare

Pausmusik.

Kapitel I.3. Söder

Reklam.

Kapitel I.4. Äktenskap.

DEL II: OMFORMATERING

DEL III: KRISSTADIERNA

DEL IV: IMMODERATA COGITATIONE

DEL V: CENTRUM

Annonser